Søkeskjema

Kvalitet

Materialer og utførelser på de fleste av våre produkter.

I produksjonen er trematerialer et viktig element fordi det gir et naturlig og miljømessig godt produkt som krever lite vedlikehold. Kravet er imidlertid at det foretas en grundig utvelgelse av de materialene som benyttes i produktene. Alle egenproduserte produkter produseres ved anlegg i Fyresdal med lokale trematerialer som er spesielt sortert for å gi et best mulig produkt.

Stolper er blokkskåret for å unngå sprekker i materialene, mens rundstokk alltid vil være utsatt for sprekker. Disse sprekkene forringer ikke styrken på materialene og vil variere med luftfuktigheten. Alle treprodukter trykkimpregneres med en moderne impregneringsvæske som ikke inneholder tungmetaller eller andre miljøskadelige stoffer. Impregneringen tilsettes et brunt pigment for å unngå at trematerialene blir grå. Brunfargen vil ikke trekke inn i stokken, men kun finnes på overflaten. Impregneringen gir produktene en vesentlig lengre levetid en vanlig miljøimpregnering. Rundstokkene inneholder en stor kjerne og har en tilfredsstillende levetid uten bruk av stolpesko, alle øvrige bærekonstruksjoner har stolpesko i forbindelse med jordkontakt. Alle metalldeler er galvanisert og deretter pulverlakkert for å ha en lang levetid uten rustdannelser og unngå frostskader på huden til brukerne.

Alt tauverk er av Herculestau, som er et kraftig produkt med stålkjerne som er dekket av nylontau.