Søk
NO

Sikkerhet på lekeplassen

 

 

Sikkerhet på lekeplassen

Alle lekeplasser skal tilfredstille kravene i ”Forskrift om sikkerhet på lekeplasser”. Den gjelder for alle lekeplasser som er for kollektiv lek. Det vil i praksis si alt, bortsett fra det du setter opp i din egen hage for dine barn. Forskriften er gratis og er tilgjengelig på www.lovdata.no. I tillegg reguleres lekeplasser etter Norsk Standard NS-EN 1176 og 1177, som er en omfattende beskrivelse av krav til utstyret.

 

Før du anskaffer lekeapparater bør du tenke på hvem som skal bruke utstyret. Hvis du vil lage en lekeplass som først og fremst skal brukes av mindre barn, bør det appellere til denne gruppen. Det gjør også at større barn velger andre arenaer. Skal lekeplassen dekke mange aldersgrupper bør den organiseres slik at lekeplassutstyr med mye bevegelse plasseres i ett område, mens rolleleker etc. plasseres i andre områder slik at det ikke blir konflikter.


Hva har du plass til?

Alle lekeapparater har en sikkerhetssone.
Du finner sikkerhetssonen beskrevet i katalogen i forbindelse med det enkelte lekeapparatet. Sikkerhetssoner kan overlappe hverandre i de fleste tilfeller, men unntaket er på steder med stor bevegelse. Dette gjelder blant annet huskestativer, utganger på rutsjebaner og rundt karuseller.


Hva må du ha som underlag?

Kravet til fallunderlag vil variere med fallhøyden. Fallhøyden regnes fra det stedet et barn har tyngdepunktet ved normal lek. Det vil si fra gulvet i lekehuset, fra armgangen hvor det klatres eller huskesetet når det huskes.

 

Fallhøyde på inntil 60 cm

Det er ingen spesielle krav til underlaget for denne fallhøyden, bortsett fra at det ikke skal forekomme stein, betong eller asfalt i sikkerhetssonen til noe apparat med opphøyde deler.


Fallhøyde inntil 100 cm

For fallhøyder inntil 100 cm kan gress og jord benyttes, og det er ikke krav til testing av underlaget. Hvis det forekommer steiner i
området kan det være praktisk å legge ut bark, sand, ringmatter eller støtmatter i sikkerhetssonen. På for eksempel eksisterende asfaltdekke kan 30mm støtmatter benyttes.


Fallhøyde inntil 150 cm

Underlaget skal tilfredstille en HIC-verdi på 1000 HIC. Under huskestativer og leker med stor trafikk vil underlaget raskt bli hardtrampet jord, og til slike tilfeller kan ringmatter benyttes. De tar vare på gresset og gir normalt en tilfredstillende beskyttelse. Ellers kan sand, bark og ulike støtmatter benyttes.


Fallhøyder over 150 cm

Den største lovlige fallhøyden er 3 meter, og alle høyder over 1 meter skal tilfredsstille gjeldende HIC-verdier. Som underlag kan det brukes grus, sand, bark, flis eller støtmatter. Ved bruk av løse masser skal det legges 10 cm over det gjeldende kravet. Det vil si at 30-40 cm masse vil tilfredsstille kravene til disse høydene. Kravet til tykkelse er beskrevet i monteringsanvisningen til det enkelte lekeapparat.

Skap trygge rammer og lekeglede på lekeplassen!